Πότε προβλέπεται ευθανασία σε σκύλο και τι θα ισχύσει για τους ερασιτέχνες εκτροφείς

  • Εκτύπωση
Αλλάξτε μέγεθος

424483 10150662994304521 186322554520 9098949 795784527 n 1

Τέλος στα σενάρια μετά την τροποποίηση του νόμου για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα έβαλε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απαντώντας σε ερώτηση του Τέρενς Κουίκ.

Οπως εξηγεί:

- Οι περιπτώσεις που μπορεί να εφαρμοστεί η ευθανασία στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς προσδιορίζονται με ιδιαίτερη σαφήνεια στην παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012. Επιπρόσθετα, στις παραγράφους που προστέθηκαν, στον υπό τροποποίηση προαναφερθέντα Νόμο, για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που εμφανίζουν διαφορετικών σταδίων επιθετική συμπεριφορά, σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η ευθανασία αλλά

σχολαστική εξέταση και παρακολούθηση τους, προς όφελος των ιδίων των ζώων και της δημόσιας υγείας.

Για τις ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

συμπεριλαμβανομένης της επικινδυνότητας, αποφασίζει η πενταμελής επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου, σε κάθε Δήμο. Στην περίπτωση δε διαφωνίας για την επικινδυνότητα ή την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, η απόφαση λαμβάνεται, σύμφωνα με την νέα προσθήκη στον Ν. 4039/2012, από ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται, επίσης, σε κάθε Δήμο, με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από: έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και τον αναπληρωτή του,

έναν ιδιώτη κτηνίατρο που έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου και τον αναπληρωτή του,έναν κτηνίατρο του φιλοζωικού σωματείου που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου και τον αναπληρωτή του,

- Η προσθήκη της απαίτησης αδειοδότησης των ερασιτεχνών εκτροφέων , όπως προκύπτει και από τη διαβούλευση για την τροποποίηση του 4039/2012, αποτελεί αίτημα τους, προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητες τους με νόμιμο τρόπο και να διαφοροποιούνται από τα πρόσωπα που υπερχρησιμοποιούν τα ζώα υπό συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευζωία τους. Σε καμία περίπτωση αυτή δεν απαιτεί τους όρους που τίθενται για τους επαγγελματίες εκτροφείς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα 4 στρέμματα.

Εξαλλου, η διαφοροποίηση μεταξύ των επαγγελματιών και ερασιτεχνών

εκτροφέων αποτελεί πάγια πρακτική και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, γι' αυτό και πρόκειται να θεσπιστούν ανάλογες διατάξεις για τους εκτροφείς αυτούς και στη χώρα μας, οι οποίοι οικειοθελώς προσφέρονται να πληρώνουν στο δημόσιο 10-20 € ανά κουτάβι. Στην προκειμένη περίπτωση, εκείνοι που πρέπει να ανησυχούν είναι οι κάτοχοι καθαρόαιμων σκύλων, χωρίς χαρτιά καθαροαιμίας (pedigree), οι οποίοι αναπαράγουν ανεξέλεγκτα υπό απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης τα ζώα και τα εμπορεύονται ασύστολα μέσω διαδικτύου, αγγελιών κ.λπ., γιατί καλύπτονταν από το προηγούμενο εδάφιο που ανέφερε : «δύο γέννες χωρίς άδεια».

- Αναφορικά με τον ακρωτηριασμό των ζώων, σημειώνεται οτι, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς, που υπογράφηκε και κυρώθηκε με το Ν. 2017/1992, ο ακρωτηριασμός των σκύλων για αισθητικούς σκοπούς απαγορεύτηκε, ενώ έγινε πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων στο άρθρο 3 του ιδίου Νόμου. Κατά συνέπεια, στην απαγόρευση αυτή δεν υφίσταται ουδεμία αναδρομικότητα και στην παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.4039/2012 θεσπίστηκε το επακόλουθο μέτρο της απαγόρευσης της συμμετοχής των ακρωτηριασμένων ζώων σε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των ιδιοκτητών ζώων που κατέχουν ζώα, των οποίων ακρωτηριάζονται τα αυτιά και η ουρά τους.

Επειδή, όπως προέκυψε και από τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, υπάρχουν περιπτώσεις παράκαμψης του Νόμου, με αποτέλεσμα να οδηγούνται τα ζώα σε γειτονικές χώρες και να υποβάλλονται στις επώδυνες αυτές επεμβάσεις, με βασανιστικές, συχνά, επιπλοκές, προτάθηκε η θέσπιση επιπλέον μέτρων για την απαγόρευση εισαγωγής και αναπαραγωγής των ακρωτηριασμένων ζώων. Όσον αφορά στην απαγόρευση της εκτροφής των φυλών που ακρωτηριάζονται, μελετάται η χορήγηση μεταβατικής πενταετούς περιόδου για την ισχύ της.

Σχόλια