Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Βυζαντίου στην Παλλήνη

  • Εκτύπωση
Αλλάξτε μέγεθος

vizantiou pallini

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της οδού Βυζαντίου της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.

Με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και περιελάμβαναν κατασκευή πεζοδρομίων, κρασπέδων και οδοστρώματος, επιλύθηκε το χρόνιο πρόβλημα των λιμναζόντων υδάτων στην οδό, που καθιστούσαν τη διέλευσή από πεζούς και οχήματα δύσκολη έως αδύνατη.

Το πρόβλημα ταλαιπωρούσε ιδιαίτερα μαθητές και γονείς που χρησιμοποιούν καθημερινά την οδό για την πρόσβασή τους στο 2ου Δημοτικό Σχολείο.

Πλέον λύθηκε διότι διορθώθηκαν οι κατά μήκος κλίσεις της οδού με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα να καταλήγουν με φυσική ροή στα φρεάτια ομβρίων της οδού Παλλάδος Αθηνάς.

Σχόλια